Súťažný poriadok

Výsledky : celkové body hodnotených po 4. kole   

1. kolo :    výsledková listina

  2. kolo :    výsledková listina 

3. kolo :    výsledková listina