GEMER Liga 2018 - súťažný poriadok  

Výsledky :  Body 

                    1. kolo :  overall