GEMER Liga 2018 - súťažný poriadok  

Výsledky :  Body - konečné výsledky

                    1. kolo :  overall 

                    3. kolo :  overall 

                    4. kolo :     overall