GEMER LIGA 2019 -  súťažný poriadok 

                                                        - konečné výsledky

 

Výsledky:      Body po:       1. kole     2. kole          

                       1. kolo:          Overall    Stage

                       2. kolo:          Overall    Stage

                       3. kolo:          Overall    Stage