Do pozornosti členom

18.02.2016 13:38

Vážení priatelia  - členovia SK TRITON !

 

            Predstavenstvo SK TRITON Vám do nového roka 2016 želá veľa zdravia, pohody, rodinných, pracovných a neodmysliteľne aj streleckých úspechov a presnú mušku  !

            Prosíme Vás všetkých o splnenie svojej  povinnosti, a v prípade záujmu o predĺženie členstva v klube, vyrovnali členský príspevok na rok 2016, ktorého výška zostala nezmenená a činí 30,- € ( v prípade žien, členov do 21 rokov a nad 60 rokov 20,- € ). Členský príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 1. marca 2016. Zaplatiť môžete bankovým prevodom na účet vedený v ČSOB pob. Rimavská Sobota, IBAN:  SK25 7500 0000 0040 1715 5365, pričom v správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a dôvod platby – členský príspevok, resp. osobne u ktoréhokoľvek člena predstavenstva.                                                               

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať. 

                                                                                                                       Ďakujeme !