Krásne sviatky

22.12.2015 10:03

 

Všetkým členom a priaznivcom,

šťastné a veselé Vianoce,

 v novom roku 2016 veľa zdravia,

šťastia a presnú mušku želá

SK TRITON