Vyhodnotenie   Overall   Stage    video z rozstrelu

Putovný pohár starostu obce Jesenské o najrýchlejšieho

strelca v rozstrele medzi členmi SK TRITON

získal 

Attila Kováč