Vyhodnotenie           FOTO

Putovný pohár starostu obce Jesenské o najrýchlejšieho

strelca v rozstrele získal člen SK TRITON

 

Erik  TOLDY