Vyhodnotenie:        Basic       Open      FOTO

Putovný pohár starostu obce Jesenské o najrýchlejšieho

strelca v rozstrele získal člen SK TRITON

Štefan  VARGA