Vyhodnotenie:     Overall      Stage    Foto

Putovný pohár starostu obce Jesenské o najrýchlejšieho 

strelca v rozstrele získal člen SK TRITON 

Erik TOLDY