Vyhodnotenie:     overal     stage 

 
 

Putovný pohár starostu obce Jesenské o najrýchlejšieho 

strelca v rozstrele získal člen SK TRITON 

Erik TOLDY